วิธีใช้ SB365 APP

1. เข้าไปยัง link download แล้วกด ดาวน์โหลด

วิธีใช้ sbobet app

2. ยอมรับเงื่อนไข

3. รอการติดตั้ง

วิธีติดตั้ง sbobet app

4. ติดตั้งเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

ติดตั้ง แอพแทงบอล

5. หากโทรศัพท์ของท่านแจ้งเตือนการติดตั้งที่ไม่ปลอดภัยให้เข้าไปยังการตั้งค่าความปลอดภัย

6. แล้วเลือกเปิดใช้ตัวเลือก “ไม่ทราบที่มา” จากนั้นทำการติดตั้งอีกครั้ง